เมื่อเร็วๆนี้ (กรกฎาคม 2561) บรรดานักโบราณคดี ได้ค้นพบชิ้นส่วนขนมปังขนาดราว 2 มิลลิเมตร ที่ถือได้ว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ในโลก คือมีอายุราว 14,400 ปี บริเวณที่เคยมีเตาเผามาก่อน ในทะเลทรายดำ ประเทศจอร์แดน

ชิ้นส่วนขนมปังดังกล่าวมีฟองอากาศที่เกิดจากการนวด และยังมีชิ้นส่วนอาหารอื่นๆ อีกจำนวน 24 ชิ้นที่มีลักษณะ “คล้ายขนมปัง” ที่ถูกค้นพบในบริเวณเดียวกัน

เหล่านักโบราณคดีได้ใช้กล้องจุลทรรศน์มาวิเคราะห์เตาเผา พบว่าชาวบ้านในสมัยนั้นใช้พืชจำนวนมากถึง 95 ชนิดมาทำอาหาร โดยส่วนใหญ่เป็นต้นกกแห้วทรงกระเทียม (Bulrush) ที่สามารถกินได้ทั้งราก หน่อ และ “ดอกแก่” นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต และข้าวสาลีในบริเวณนั้นอีกด้วย

 


ข้อมูลและภาพจากเพจ China Xinhua News