จะดีไหมถ้ามีวิธีพาคุณย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะอ้วน โดยวิธีที่ปลอดภัยด้วยการลดความอ้วนแบบ Rebound

ด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร (Gastric Balloon)

 

นพ. อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ “บอลลูนกระเพาะอาหาร”  โรงพยาบาลคามิลเลียน กล่าวว่า “การลดความอ้วน ด้วยบอลลูนกระเพาะอาหาร เป็นนวัตกรรมแห่งการลดน้ำหนักที่เป็นที่นิยมทั่วโลกมา กว่า 20 ปี  เริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นที่นิยมในเมืองไทยประมาณเมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา  รวมทั้ง โรงพยาบาลคามิลเลียนเองที่ได้นำนวัตกรรมการักษาแนวใหม่นี้มาให้บริการเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ซึ่ง “บอลลูนกระเพาะอาหาร” ที่ทางโรงพยาบาลฯ นำมาใช้เป็นนวัตกรรมจากสหรัฐอเมริกา ผมได้ศึกษาและให้บริการด้วยนวัตกรรมนี้ให้กับลูกค้าของโรงพบาบาลมาแล้วกว่า 200 คน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  โดยผลการรักษาออกมาเป็นที่น่าพอใจกับผู้มาใช้บริการทุกราย”

 

“บอลลูนกระเพาะอาหาร” เป็นนวัตกรรมแห่งการลดน้ำหนักด้วยวิธีการใส่บอลลูนเข้าไปในกระเพาะอาหารเป็นแนวทางแบบใหม่ในการลดความอ้วน  โดยจะใส่กล้องลงไปในกระเพาะอาหารผ่านทางช่องปาก อก ไปยังกระเพาะอาหาร โดยจะวางบอลลูนไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม (เหมือนกับการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ไม่มีการผ่าตัดหรือเจ็บปวดแต่อย่างไร) มีผลให้ขนาดของกระเพาะอาหารมีขนาดพื้นที่เล็กลงทำให้อิ่มเร็วขึ้นหลังรับประทานอาหาร ส่งผลอย่างต่อเนื่องในการช่วยลดน้ำหนักภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ยถึง 24.7 กิโลกรัม/ปี

 

ข้อดีของการลดความอ้วนด้วยวิธี  “บอลลูนกระเพาะอาหาร”  เนื่องจากเป็นวิธีการย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะอ้วน หรือที่เรียกว่า  Rebound ที่ไม่มีกระบวนการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบทางสมอง เหมือนการใช้ยาลดความอ้วน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดอาการโยโย่ เอฟเฟกต์  ที่ไม่สามารถรักษารูปร่างได้อย่างถาวรนั้น  รวมทั้งแพทย์สามารถปรับขนาดของบอลลูนได้ตามความต้องการในการลดความอ้วนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถปรับขนาดได้ภายในได้โดยไม่ต้องนำออกมาทำข้างนอกร่างกาย  ส่วนการรับการรักษาใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง หลังจากเสร็จสิ้นการทำงานของทีมแทพย์ผู้รับรับการรักษาจะรู้สึกคลื่นไส้ และอาจแน่นท้องเล็กน้อยและอาจจะใช้เวลาประมาณ 3 วันในการปรับร่างกาย

 

การลดความอ้วนด้วย “บอลลูนกระเพาะอาหาร” เหมาะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานตามค่าดัชนีมวลกาย ผู้ที่ไม่ต้องการผ่าตัด และผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องทานยา หรือผู้ที่ลดน้ำหนักและควบคุมอาหารแล้วแต่ยังไม่ได้ผล

ท่านที่สนใจต้องการปรึกษาเรื่องโรคอ้วน สามารถเข้ารับฟังการเสวนาในหัวข้อ “บอลลูนกระเพาะอาหาร นวัตกรรมในการลดน้ำหนักอย่างเห็นผลและปลอดภัย”  โดย นพ. อัครวุฒิ จันทราพิรัตน์ ในงาน The Mall Shopping Center Health & Beauty Expo 2018”  มหกรรมสุขภาพและความงามครบวงจรแห่งปี  ในวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-14.30 น. ณ บริเวณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น จี เดอะมอลล์ บางกะปิ