“แมลงศัตรูพืช” เป็นปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน หลายคนคงเคยเจอ วิธีแก้ปัญหาที่หลายคนใช้ก็คือการใช้ยาฆ่าแมลง แต่ชาวนามีวิธีที่แตกต่าง คือใช้ “เป็ดไล่ทุ่ง” แทนยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันในเกาหลีใต้, จีน, ญี่ปุ่น, ไทย และแม้กระทั่งอิหร่าน

วิธีการคือเกษตรกรจะปล่อยเป็ดพันธุ์พิเศษเข้าไปในแปลงนา ซึ่งเป็ดเหล่านี้จะเข้าไปกินแมลงและวัชพืช รวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ของวัชพืชด้วย ซึ่งจะลดปริมาณของวัชพืชในแปลงนาในฤดูกาลหน้า

ผลดีนั้นนอกจากจะกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชได้โดยที่ข้าวไม่เสียหายแล้ว ข้าวที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะมีความต้านทานต่อพายุและสภาพอากาศรุนแรงได้ดีกว่าเดิม และการที่ชาวนาเปลี่ยนมาใช้วิธีอื่นแทนการใช้ยาฆ่าแมลง ยังเป็นวิธีที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโลกด้วย

ปัญหาเดียวของวิธีนี้คือ เมื่อเป็ดพวกนี้กินจนอ้วนเกินไป น้ำหนักตัวของพวกมันจะเหยียบย่ำข้าวจนเสียหาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เป็ดใหม่ทุกปี

Japanese farmers are using ducks instead of pesticides

They eat all the weeds and insects – but leave the rice alone. Learn more: https://wef.ch/2J3GGOb

โพสต์โดย World Economic Forum เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2018