พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุข องคมนตรี รับเลี้ยงแสดงความยินดี

ประชาสัมพันธ์
พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุข องคมนตรี รับเลี้ยงแสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ปี 2567 จากสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมีคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, ศ.ดร.ม.ร.ว. ชิษณุสรร – ม.ร.ว.พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์, ผศ.ดร. พรทิพย์ พุกผาสุข สุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย, ดร.ประวิช รัตนเพียร และ ทิพวิภา สุวรรณรัฐ มาร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ