NocNoc Make a Wish Foundation ฉลองวันเกิดครบ 5 ปี จับมือปันกัน ผุดแคมเปญ NocNoc ปันให้…ปันกัน ชวนลูกค้า – พนักงาน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ประชาสัมพันธ์

NocNoc Make a Wish Foundation ฉลองวันเกิดครบ 5 ปี จับมือปันกัน ผุดแคมเปญ NocNoc ปันให้…ปันกัน ชวนลูกค้า - พนักงาน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ ฉลองวันเกิดครบ 5 ปี NocNoc Make a Wish Foundation จับมือ “ปันกัน” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน จัดกิจกรรม NocNoc ปันให้…ปันกัน ชวนลูกค้า และพนักงาน แบ่งปันสิ่งของไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดีที่ร้านปันกันทุกสาขา ไปจัดจำหน่ายเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส สำหรับผู้ปัน รับเลย NocNoc Voucher มูลค่า 100 บาท ช้อปของแต่งบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc (ไม่มีขั้นต่ำ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2567

นายอนุพงศ์ ทะสดวก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc เผยว่า NocNoc มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การเป็น Home and Living Destination ที่พร้อมช่วยให้ทุกคนในอาเซียน เติมเต็มทุกพื้นที่ในการใช้ชีวิตได้อย่างที่ฝัน หนึ่งในแผนดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนที่มีประสิทธิผล คือการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการสร้างสมดุลที่ดีให้สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ผ่าน Ecosytem ที่เรามีร่วมกัน เช่น ระบบเทคโนโลยี (AI Ecosystem) , บุคลากร  เป็นต้น

การร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ซี่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่าง “ปันกัน” จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ NocNoc เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน Ecosystem ของ NocNoc ทั้งลูกค้า พนักงาน ร้านค้า พาร์ทเนอร์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันร่วมกัน ภายใต้แคมเปญ NocNoc ปันให้…ปันกัน”

NocNoc ปันให้…ปันกัน นอกจากจะเป็นแคมเปญที่ผลักดันในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ NocNoc ตั้งใจชวนให้ทุกๆบ้านได้แบ่งปันเวลาในการจัดบ้าน เคลียร์บ้าน และคัดเลือกสิ่งของไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดี มาบริจาคเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านปันกัน ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องครัว, ของตกแต่งบ้าน, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, หมวก, หนังสือ, ตุ๊กตา, ของเล่น ที่ร้านปันกัน 19 สาขาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา แก่เด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสต่อไป โดยผู้ปันจะได้รับ NocNoc Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการเรื่องบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc เมื่อช้อปไม่มีขั้นต่ำ ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 นี้

KGZ_0486_0
KGZ_0431_0

ด้านนางฐาปนีย์  สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า NocNoc และปันกันมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน คือต้องการทำให้ทุกความฝันเป็นจริงได้ การร่วมมือกับ NocNoc ซึ่งเป็น Home and Living Destination ในครั้งนี้จะช่วยผลักดันในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ อีกทั้งจะช่วยให้ปันกันขยายพื้นที่การมีส่วนร่วมของผู้ปันในกลุ่มสินค้า Home and Living ได้กว้างมากขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง NocNoc และ ปันกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจให้สามารถสร้างคุณค่ากับสังคม (Social impact) ได้มากขึ้น ไม่ได้ส่งผ่านกิจกรรม NocNoc ปันให้…ปันกัน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในระยะยาวยังมีแผนการดำเนินงานที่จะทำร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนในองค์รวมอีกด้วย

แคมเปญ NocNoc ปันให้…ปันกัน เริ่มให้ปันสิ่งของไม่ใช้แล้วที่อยู่ในสภาพดีให้กับร้านปันกันทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ผู้ปันจะได้รับ NocNoc Voucher มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าและบริการเรื่องบ้านบนแพลตฟอร์ม NocNoc เมื่อช้อปไม่มีขั้นต่ำ NocNoc Voucher มีจำนวนจำกัด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด