จัดใหญ่อีกครั้ง! KICE ผนึกกำลัง หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ TCEB ประกาศความพร้อมงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ปีที่ 2 @ KICE ขอนแก่น ดัน Soft Power อาหารไทย ดังไกลสู่ตลาด GMS

ประชาสัมพันธ์

จัดใหญ่อีกครั้ง! KICE ผนึกกำลัง หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ TCEB ประกาศความพร้อมงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ปีที่ 2 @ KICE ขอนแก่น ดัน Soft Power อาหารไทย ดังไกลสู่ตลาด GMS

6 มีนาคม 2567, ขอนแก่น – ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น หรือ KICE ภายใต้การบริหารของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ประกาศความพร้อมในการจัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 งานแสดงสินค้าด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Taste for Tomorrowโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับสินค้าและอุตสหกรรมด้านอาหารของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอาหาร พร้อมต่อยอดและผลักดัน Soft Power อาหารไทย สู่ตลาดกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน-กวางสี พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดนานาชาติ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 22 กันยายน 2567 ฮอลล์ 23 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น หรือ KICEคาดมีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 5,000 ราย

นายปรมัตถ์ พูลสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น หรือ KICE ขอนแก่น ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เปิดเผยว่า แนวโน้มของตลาดอาหารแห่งอนาคตจะมีอัตราการเติบโตถึง 12.11% ภายในปี 2571 และภายในปี 2568 ตลาดอาหารแห่งอนาคตของโลกจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ* ผนวกกับประเทศไทยที่เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่ 12 ของโลก ในปี  2566** ปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จากอันดับที่ 15 ของโลกในปี 2565 ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร โดยจัดงาน BEYOND FOOD EXPO ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแฟลตฟอร์มที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย ผลักดัน Soft Power ไทยฟู้ด เชื่อมโยงสู่กับนักธุรกิจจากอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ หรือGMS ผ่านกิจกรรมภายในงานและกระตุ้นเศษฐกิจในระดับภูมิภาค

S__86540538
005 - 0110_0

งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 เป็นงานแสดงสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่  2 โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัทและแบรนด์ มาร่วมจัดแสดงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง ขนมและของหวาน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุ และแปรรูปอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนาเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ เวิร์กช็อป การประกวด และการแข่งขันด้านอาหารและเครื่องดื่ม

นายภาคภูมิ พัฒนเศรษฐานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดที่มีร้านอาหารมากที่สุดในภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ตามลำดับ ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่มักกระจุกตัวอยู่ตามเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งในขอนแก่นมีร้านอาหารมากกว่า 3,700 ร้าน นับเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 ซึ่งทางหอการค้าเองได้ช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มสมาชิก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างงานสร้างรายได้ในจังหวัดของแก่นและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานเติบโตไปด้วยกัน

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า การสนับสนุนงาน BEYOND FOOD EXPO 2024 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) โดย TCEB จะสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัดงานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B  โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มที่สนใจต่อยอดธุรกิจ หาโอกาสทางการค้าพร้อมกับสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ งาน BEYOND FOOD EXPO 2024 พร้อมแล้วที่จะเป็นเวทีแห่งการค้าที่จะเชื่อมโยงทุกองค์ภาคีด้านอุตสาหกรรมอาหารสู่การขยายตลาดในระดับโลกต่อไป โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2567 ณ ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมออกบูธ สามารถติดต่อไปที่

เบอร์โทรศัพท์  093-794-4644

อีเมลล์ [email protected]

Website : https://www.beyondfoodexpo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/beyondfoodexpo