แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์

แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

ทั้งนี้ แม็คโครยืนยันว่าบริษัทฯ สนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบ มั่นใจราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เปรียบเทียบกับรายอื่นได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าต้องการจับจ่าย  เลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาดี จึงมั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า ด้วยนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ 100%

ทั้งนี้ แม็คโครยืนยันว่าบริษัทฯ สนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบ มั่นใจราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เปรียบเทียบกับรายอื่นได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าต้องการจับจ่าย  เลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาดี จึงมั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า ด้วยนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ 100%