แม็คโครโชว์ความโปร่งใส ส่งมอบเอกสารให้ DSI เรียบร้อย ยันรับซื้อถูกกฎหมาย มั่นใจไม่เกี่ยวหมูเถื่อน

ประชาสัมพันธ์

แม็คโคร ส่งมอบเอกสารให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว ยืนยันเอกสารทุกชุดถูกต้องตามกฎหมาย ออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มั่นใจนโยบายการจัดซื้อสินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ 100% ไร้ปัญหาสินค้าผิดกฎหมาย