อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ รับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ขึ้นรับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2023 ณ Crystal Design Center (CDC) คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร E ชั้น 2 ห้อง CDC Ballroom

ด้วยวิสัยทัศน์ของ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ในเรื่องการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อน และผลักดันให้ มทร.รัตนโกสินทร์ กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ที่จะทำให้นักศึกษาใช้นวัตกรรมได้ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นเป็น นักปฏิบัติที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง รวมถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม และยังเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งรางวัลสำหรับ “ซีอีโอ” องค์กรชั้นนำของประเทศ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับซีอีโอที่มีผลงานโดดเด่น “ซีอีโอ” ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยคุณสมบัติ ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารงาน มีจริยธรรมและบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ มีความกล้าหาญ มีความเห็นอกเห็นใจและมีวิจารณญาณ ผสมกับการใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้าง นวัตกรรม และการทำธุรกิจแบบยั่งยืน

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

763687_0
763691_0
763685_0