เอ็กโซติค ฟู้ด (XO) ผู้ผลิตซอสห่านบิน ร่วมกับ โอ้กะจู๋ ร้านอาหารสลัดชื่อดัง ส่งมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนโครงการระบบน้ำหยด ช่วยเกษตรกรปลูกพริกปลอดสาร

ประชาสัมพันธ์
(ซ้ายสุด) พญ. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด) นาย ชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ผู้ส่งออกรายใหญ่ในผลิตภัณฑ์ซอสพริกตราห่านบิน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม นำแบรนด์ ห่านบิน (Flying Goose) ซอสพริกระดับพรีเมียมที่ผลิตจากวัตถุดิบสดใหม่มีคุณภาพสูง ร่วมกับร้านอาหารชื่อดัง “โอ้กะจู๋” ส่งมอบเงินสนับสนุน จากแคมเปญพิเศษ “ห่านบินบินกลับไทย Summer landing ห่านบินชวนกินผัก ทำความดี กับ โอ้กะจู๋” โดยมี พญ. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)  และ นาย ชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)  ร่วมลงพื้นที่ นำเงินและสิ่งของที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของ เอ็กโซติค ฟู้ด รวมเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท มอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกปลอดสาร จังหวัดเชียงราย

การลงพื้นที่ครั้งนี้ สะท้อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน สร้างความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบยั่งยืน ของแหล่งที่มาวัตถุดิบ พริก ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในการส่งออก และยังเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจกับผู้ปลูกพริกปลอดสาร จังหวัดเชียงราย ที่เป็นต้นน้ำอีกด้วย

พญ. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความท้าทายของเราไม่ได้มองแค่การเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกซอสพริกของคนไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง ที่วางขายแล้วกว่า 80 ประเทศทั่วโลก รวมถึงตลาดอเมริกาเหนือที่ส่งออกเป็นตลาดล่าสุด  แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความท้าทายด้าน “ธุรกิจ” อย่างเดียวไม่พอ แต่เรายังต้องการเป็นผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และรากฐานของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพริกของเราเช่นกัน”

โครงการระบบน้ำหยดใช้ในการปลูกพริกปลอดสาร จึงนับเป็นหนึ่งในโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)  เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น รวมถึงแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องน้ำใช้เพาะปลูกด้วย เนื่องจากปัญหาสำคัญ คือ ปริมาณน้ำไม่พอใช้ และไม่มีระบบน้ำหยด จึงหาแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้แม่น้ำโขง ได้แก่  อำเภอแม่สาย  อำเภอแม่จัน  และอำเภอเชียงแสน จ. เชียงราย  ซึ่งหลังจากที่ติดตั้งระบบน้ำหยดแล้ว  จะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นจาก 3,500 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มเป็น 4,000-5,500 กิโลกรัมต่อไร่

นอกจากนี้  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)  ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเกษตรกรในโครงการระบบน้ำหยดอีกด้วย  จำนวน 60 ทุน เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขั้นต่อไป

“โครงการนี้ฯ จึงถือเป็นโครงการนำร่องที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และจะเดินหน้าเพื่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็หวังว่า ในปีต่อๆ ไป เราจะได้เข้ามาจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อคืนกำไรให้สังคมเช่นในปีนี้อีก และเราก็คาดหวังว่า เกษตรกรผู้ปลูกพริกในจังหวัดเชียงราย จะมีผลผลิตที่ดีขึ้น ขยายพื้นที่ผลิตได้มากขึ้น และที่สำคัญคือสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนได้มากขึ้น”  พญ. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆของเราเพิ่มเติมได้ที่ www.flyinggoosebrand.com/

ห่านบิน CSR มอบทุน_0
ห่านบิน CSR หมู่เล็ก_0