แม็คโคร-โลตัส ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ จับมือเข้ารับโล่รางวัลกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำปี 2566 ชูจุดยืนองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าส่ง  “แม็คโคร” และบริษัทย่อยค้าปลีก “โลตัส” ตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินงานในหลายมิติ พร้อมมุ่งลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ผ่านการส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ (Food Waste) ให้แก่สัตว์ป่าทั่วประเทศ ล่าสุดนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และดร. อภิรักษ์ เดชวรสิทธิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์และสนับสนุนธุรกิจ โลตัส เข้ารับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี 2566 จากนายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 21 ปี” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อส. สืบสานอนุรักษ์ รักษ์สัตว์-รักษ์ป่า เจตนายั่งยืน” ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแม็คโครที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายลดการจัดการอาหารส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ป่าให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนผัก ผลไม้ และอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ แต่ไม่สามารถจำหน่ายได้ จากแม็คโคร 17 สาขาใน 14 จังหวัด ส่งต่อไปยังหน่วยงานของกรมอุทยานฯ ได้แก่ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รวม 27 แห่งทั่วประเทศ

ส่วนโลตัสดำเนินโครงการ “อาหารปันสุข” โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำอาหารส่วนเกินคุณภาพดี ไปเป็นอาหารสัตว์ในสวนสัตว์ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเป้าหมายลดขยะอาหารให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573

#ซีพีแอ็กซ์ตร้า #CPAXTRA #แม็คโคร #makro # FoodWaste #กรมอุทยานแห่งชาติ #โลตัส

1116452
1116448
1116451