คณะแพทย์ฯ มหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ “Taking the Lead in Innovation and Future of Medicine” 20-22ก.ย.นี้

ประชาสัมพันธ์

Ramathibodi International Academic Conference 2023 (RIAC 2023)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประจำปี Ramathibodi International Academic Conference 2023 (RIAC 2023) ภายใต้หัวข้อ “Taking the Lead in Innovation and Future of Medicine” ที่ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ที่มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้ความรู้ ความสำคัญทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับทางวงการแพทย์