งานแถลงข่าวเปิดโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย Kids eco camp เยาวชนรักษ์โลก

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ ยังมีเรา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จุดพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลก-รักษ์ทะเล กับโครงการ ‘Kids eco camp เยาวชนรักษ์โลก’ เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายอบรมเรียนรู้จริงผ่านห้องเรียนธรรมชาติ พร้อมปลูกจิตสำนึกการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น

จากสภาวะอากาศสุดขั้ว(Extreme weather)ที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ(El Nino) ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิโลก ทำให้สภาพอากาศร้อนขึ้น และทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิกอุ่นมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้โดยตรง ซึ่งอีกไม่นานโลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบ จึงทำให้ในปัจจุบันทุกหน่วยงานต้องเร่งระดมขับเคลื่อนทิศทางขององค์กรให้เข้าสู่ Net Zero อย่างเร็ววันที่สุด  ทว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ใช่จบเพียงแค่การฟื้นฟู หรือทำตามเทรนด์ ทุกคนควรทำจริงอย่างกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าแห่งความหวังที่จะสามารถช่วยกันสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนนักอนุรักษ์รณรงค์ปกป้องแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ จนทำให้เกิดมีความส่วนร่วมในการรับผิดชอบมากขึ้นในสังคม

มูลนิธิ ยังมีเรา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและอ่าวไทยตอนล่าง ภายใต้โครงการชื่อว่า “Kids eco camp เยาวชนรักษ์โลก”  ด้วยเป้าหมายที่มุ่งจะสร้างพลังรักษ์ทะเล และจุดประกายไอเดีย เสริมแรงบันดาลใจให้กับเหล่าต้นกล้าเยาวชนได้นำความรู้ที่ได้จากค่ายไปทำประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้ในอนาคต  โดยกิจกรรมค่ายของโครงการฯ มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมสะท้อนให้เยาวชนได้มีความรู้เข้าใจความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นจนลงมือทำได้จริง

 Kids eco camp ค่ายเยาวชนรักษ์โลกจะจัดขึ้นครั้งแรกที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง ในวันที่ 9-11 ต.ค. 2566 และค่ายครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่อ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา ในวันที่16-18 ต.ค. 2566 โดยมี ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และยังมีวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในค่าย ให้แรงบันดาลใจให้นักเรียนในค่าย อาทิ อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ทราย สก๊อต  แทนทะเล                 

สำหรับในงานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ทางโครงการฯ ได้จัดงานที่ร้าน Afternoon BamgPu จ.สมุทรปราการ แลนด์มาร์คปากอ่าวไทย ประตูแรกก่อนสายน้ำจะไหลสู่ท้องทะเล  โดยครั้งนี้ก่อนเริ่มเปิดงานได้มีตัวแทนนักเรียนต้นกล้าคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายจากหลากหลายโรงเรียน อาทิ นางสาวรลัญรร เภาวะนิต จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวณัฎฐ์ชนินท์ เครือแก้ว โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตร นายกฤติน วรวิทยานุสรณ์  โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นายแทนคุณ ตรีนิภากร โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  นายศุกลภัทร ศรีบุบผา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มศว.องครักษ์    

S__9330750_0
S__9330754_0

มาร่วมทำกิจกรรม CSR เก็บขยะริมสันเขื่อน  หลังจากนั้นนักเรียนผู้ร่วมงานทั้งหมดได้ร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ รักษ์ทะเลอย่างไรให้ยั่งยืน โดยมี แทนทะเล-ณัฐนิช พานิชภักดิ์   นักศิลปะสิ่งแวดล้อมเรื่องทะเล ร่วมด้วย  นก-อุษณีย์ วัฒฐานะ และ พีเค-พัสกร วรรณศิริกุล มาร่วมแชร์ประสบการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการอนุรักษ์ในรูปแบบวิธีที่ทำง่ายได้จริง  หลังจากนั้น แทนทะเล ได้จัดกลุ่มน้องๆนักเรียนทำ Workshop เปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นงานศิลปะสวยงามแบบจับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริง

โดยในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญมาร่วมงาน นำโดย คุณชยธร ธนวรเจต ประธาน มูลนิธิ ยังมีเรา ร่วมด้วยคุณสรญา ประทุมวงษ์ ผู้จัดการสังกัดฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ปตท. และ นายสุระชัย ภาสดา ผู้อำนวยการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2   อีกทั้งในช่วงแรกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนางชญานันท์ ภักดีจิตต์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ รักษ์ทะเลอย่างไรให้ยั่งยืน ร่วมด้วยมีการสนทนาพูดคุย Special Talk ในประเด็น ทางรอด-ทางรักษ์ ท่ามกลางวิกฤติ โลกร้อน-ทะเลเดือด โดย ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ค่าย Kids eco camp เปิดรับสมัครเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง 3 วัน 2 คืนที่จังหวัดระยอง และสงขลา  สำหรับนักเรียนคนไหนที่มีความสนใจ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Facebook : มูลนิธิยังมีเรา และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.   093-329-4599  และ091-663-1429