รำลึกวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 30 ปี

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ดร.สุนทร อุรณานนท์ชัย ประธานกรรมการนโยบายวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย   ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล (คณบดี )พร้อมด้วยคณาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  MBA KKU  สมาคมศิษย์เก่า  เข้าร่วมรำลึก วันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 30 ปี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ณ อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้จัดให้มีกิจกรรม ต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน มีพิธีทางศาสนา ทำบุญ ใส่บาตร และร่วมถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และ ร่วมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 6 ชั้น ตึกสงฆ์ อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มี กิจกรรมเลี้ยงอาหารว่างและบริจาคสิ่งของโรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น

202741_0