บัญชี จุฬาฯ จับมือค้าส่งรายใหญ่ญี่ปุ่น ฮาชิโมโตะ โซเกียว โฮลดิ้งส์ เดินหน้าขยายโอกาสการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและวิจัย

ประชาสัมพันธ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) กับ บริษัท  ฮาชิโมโตะ โซเกียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (Hashimoto Sogyo Holdings Co., Ltd. (HAT) ซึ่งเป็นบริษัทค้าส่งด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์แต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้าง Global Mindset ให้แก่นิสิต ผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต MBA Chula โดยมี ศ. ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะบัญชี จุฬาฯ และ นายมาซาอะกิ ฮาชิโมโตะ ประธาน บริษัทฮาชิโมโตะฯ ร่วมลงนาม ที่คณะบัญชี จุฬาฯ

รศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ ประธานหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ MBA Chula เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ บริษัท  ฮาชิโมโตะ โซเกียว    โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้นิสิต MBA ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธุรกิจโลก การทำธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการคิดข้ามวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Global Business Experience และเป็นครั้งแรกที่มีองค์กรธุรกิจในต่างประเทศเป็นพันธมิตรร่วมส่งเสริมประสบการณ์ นอกเหนือจากพันธมิตรต่างประเทศที่เป็นองค์กรการศึกษา

ด้านนายมาซาอะกิ ฮาชิโมโตะ ประธาน บริษัทฮาชิโมโตะ โซเกียว โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทค้าส่งที่เปิดดำเนินการมายาวนานกว่า 130 ปี   กล่าวว่า บริษัทฯ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในญี่ปุ่น แต่ถือเป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ตามข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี (2566-2571) ระหว่าง CBS และ HAT จะมีความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการทำวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะด้านซัพพลายเชน โดยบริษัท ฮาชิโมโตะ โซเกียว โฮลดิ้งส์ จำกัด มีเป้าหมายจะนำผู้แทนธุรกิจในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจมาเรียนรู้ทางด้านวิชาการในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ HAT ตกลงจะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต MBA Chula ปีละ 1 ทุน และมีโครงการแลกเปลี่ยน อาทิ การศึกษาดูงานของนิสิตในประเทศญี่ปุ่น การบรรยายเชิงวิชาการ การทำเวิร์กชอป การเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มพันธมิตรธุรกิจอย่าง MIRAI-KAI และ MIRAI-ICHI 

รศ. ดร. ณัฐพล กล่าวอีกว่า เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้นำนิสิตไปศึกษาดูงานในญี่ปุ่น ซึ่ง บริษัทฮาชิโมโตะ โซเกียว โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดมุมมองทางความคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานของธุรกิจ และภาพอนาคตของธุรกิจญี่ปุ่น

MBA Chula ยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้โลกของธุรกิจระหว่างประเทศที่ไม่หยุดนิ่งจากประสบการณ์จริง และนี่คือหนึ่งในความโดดเด่นของการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA Chula ที่ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5

_27C0872
คณาจารย์ MBAChula และทีมฮาชิโมโตะ จากญี่ปุ่น