เครือซีพีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566  เครือเจริญโภคภัณฑ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกอบธุรกิจภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยเช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป นำโดย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจ  นอกจากนี้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส นางบุษดี เจียรวนนท์ นายกรวัฒน์ เจียรวนนท์ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว  นายขจร เจียรวนนท์  นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์  นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล นายประสิทธิ์ ดํารงชิตานนท์ นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล  นายวรวิทย์ เจนธนากุล  และ ดร.สารสิน วีระผล เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีพนักงานและครอบครัว ประชาชนชาวสีลม ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ท่ามกลางแสงเทียนสว่างไสว ณ บริเวณหน้าอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย พร้อมกับพสกนิกรไทยทั่วประเทศ  

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร นอกจากนี้ยังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ซึ่งกิจการได้เติบโตก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 100 ปี  และประเทศไทยก็มีความสงบสุขร่มเย็น เพราะอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯจึงขอแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นที่สุด