แม็คโคร เดินหน้าจัด “แม็คโครโชห่วยออนทัวร์” เสริมศักยภาพโชห่วยไทย สู่การเป็นสมาร์ทโชห่วยที่เข้มแข็ง ให้ชาวเมืองปากน้ำโพ

ประชาสัมพันธ์

“แม็คโคร” เสริมศักยภาพโชห่วยไทยสู่การเป็นสมาร์ทโชห่วย โดย นางสาว ปิยนุช บุญเลิศ ประธานการจัดงานโชห่วยครั้งที่ 14 และคณะทีมผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน “แม็คโครโชห่วยออนทัวร์ สมาร์ทสร้างกำไร ใส่ใจทุกความสำเร็จ ส่งเสริมโชห่วยท้องถิ่น” เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือ “โชห่วย” สู่การเป็นสมาร์ทโชห่วยที่เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงร้านค้าและการทำธุรกิจ ผสานการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อการลดต้นทุน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจโชห่วยของแม็คโครที่มีประสบการณ์มากกว่า 34 ปี โดยได้รับเกียรติจากนางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ ​เป็นประธานเปิดงาน ณ แม็คโคร สาขานครสวรรค์

พบกับ “แม็คโครโชห่วยออนทัวร์” ครั้งต่อไปในวันที่ 23-27 สิงหาคม 2566 ณ แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี, วันที่ 20-24 กันยายน 2566 ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่, และวันที่ 18-22 ตุลาคม 2566 ณ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นราคาสุดพิเศษ และโปรโมชั่นจาก แม็คโครโปร แอปพลิเคชั่น เพื่อนำไป         ต่อยอด สร้างกำไร เพิ่มรายได้ พร้อมเพลิดเพลินกับทัพศิลปินที่จะมามอบความบันเทิงตลอดทั้งงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1432 หรือ www.makro.co.th

1077553
1077554