มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าวหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ เปิดการอบรมหลักสูตร Commu Max สำนักงานสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประชาสัมพันธ์

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี ร่วมงานแถลงข่าวหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ เปิดการอบรมหลักสูตร Commu Max สำนักงานสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงรวมไปถึงบุคลากรให้หน่วยงานของกระทรวงให้มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จัก และจดจำของสาธารณะชน และกล่าวต้อนรับโดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง (ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) ณ ชั้น 1 อาคาร วช. 8 สำนักงานสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

S__23248907
S__23248908
S__23248906