ทำบุญครบรอบ10 ปี โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ประชาสัมพันธ์

ดร.วรวิทย์ – ดร.พัชรา วีรบวรพงศ์ ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เป็นประธานในพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 10 ปีของโรงแรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ คุณวัลลภ กมลวิศิษฎ์  คุณชัยพร อินทนิล และ คุณภัคชุดา ผลจริต พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือฯ เข้าร่วมพิธีด้วย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จึงได้จัดกิจกรรม “โครงการร่วมแบ่งปันสิ่งของจากเพื่อนถึงเพื่อน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมที่ทางโรงแรมฯ จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า หนังสือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า จากแขกผู้เข้าพัก และพนักงานของโรงแรมฯ นำไปมอบให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ส่งมอบต่อให้กับผู้ที่ขาดแคลนทั้งในชุมชน และต่างจังหวัด โดยมี คุณนภัสสรณ์  ณรงค์อินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมส่งมอบ