เครือซีพี ร้อยเรียงความดี จับมือกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ณ ริมคลองเปรมประชากร”

ประชาสัมพันธ์

เครือซีพี ร้อยเรียงความดี จับมือกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ณ ริมคลองเปรมประชากร” เพิ่มพื้นทีสีเขียว-สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 – นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และนายณรงค์  เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นประธาน  พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร คุณธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) นายอราม สะอาด ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และผู้บริหารสูงสุด สายงานด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผศ.พงษ์พร  สุดบรรทัด Urban Action  ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดีทีจีโอ คณะผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นทีสีเขียว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลอง พร้อมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพและรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณในชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 1 คลองเปรมประชากร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  

พร้อมกันนี้ นายณรงค์  เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมมอบโรงเรือนเพาะกล้าไม้ เมล็ดพันธุ์ผักของเจียไต๋ให้กับผู้นำชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 เพื่อนำมาเพาะกล้าพันธุ์ไม้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จำนวน 1,700 ต้น ซึ่งเป็นทั้งไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และเมล็ดพืชผักสวนครัวจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้กับกรุงเทพมหานครและเขต เพื่อสนับสนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ เครือซีพี ยังเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทย ได้มอบทุนการศึกษา มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 100 ทุน ให้กับโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนเมืองให้เติบโตเป็นบุคคลากรที่สำคัญของชาติต่อไป พร้อมกันนี้ ยังมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน   เพื่อนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดรายได้และเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ อีกทั้ง เครือซีพีมีความห่วงใยในด้านสุขอนามัย จึงได้มอบหน้ากากอนามัย CP จำนวน 60,000 ชิ้น ให้กับชุมชน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   กล่าวขอบคุณเครือซีพี ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนริมคลอง เนื่องจากคลองเปรมประชากรซึ่งมีความยาว 50 กิโลเมตร เป็นจุดสะท้อนปัญหา กทม. ได้เป็นอย่างดี รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อาทิ เขตดอนเมือง ที่ต้องอาศัยคลองเปรมประชากรในการระบายน้ำลงเเม่น้ำเจ้าพระยา เเต่ที่ผ่านมาติดปัญหาชาวบ้านรุกล้ำพื้นที่ทำให้ขุดลอกคลองไม่ได้ จึงต้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย โดยทำโครงการบ้านมั่นคง และต้องทำประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่คลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว ซึ่งการจะเเก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ลำคลองสาธารณะให้เกิดความยั่งยืน ต้องทำให้ชุมชนเข้มเเข็ง มีที่อยู่อาศัย มีอาชีพ เด็ก ๆ มีการศึกษา ทั้งนี้ เเม้ว่า กทม. จะมีนโยบายปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงฯ เเต่การพัฒนาสิ่งเวดล้อมจะไม่ยั่งยืน ถ้าปากท้องประชาชนไม่ดี หากคนอยู่ได้ สิ่งเเวดล้อมก็รอด นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายว่า จะทำให้ กทม. กลับมาสวยงามเป็นเมืองที่อยู่สำหรับทุกคน

นายณรงค์  เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับการร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เครือซีพีได้มามีส่วนร่วมกับชุมชนในการสร้างความยั่งยืน กับโครงการ “ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ณ ริมคลองเปรมประชากร” ทั้งนี้ ปัญหาฝุ่นเป็นเรื่องที่คน กทม. ต้องเจอมากที่สุด จึงอยากให้ทุกคนและคน กทม. สนับสนุนการปลูกต้นไม้ การดูเเลสิ่งเเวดล้อมและรักษาความสะอาด ซึ่งการแก้ปัญหาความสะอาดคลองจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาสิ่งเเวดล้อมในระยะยาว และหลังจากนี้ จะมีอีกหลายกิจกรรมที่เครือซีพีจะเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อช่วยสร้างชุมชนเข้มเเข็ง และร่วมพัฒนาสิ่งเเวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

ทางด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ และบรรเทาปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก (PM 2.5) เครือซีพีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวฯ  จึงมีนโยบายรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ให้ร่วมกันร้อยเรียงความดีในโครงการ “ร้อย รักษ์ โลก” ในโอกาส ซีพีครบวาระ 100 ปี ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น และได้ปลูกแล้วกว่า 5 ล้านต้น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ  ภาคการศึกษา  ภาคประชาสังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “ร้อย รักษ์ โลก เปรมสุข ณ ริมคลองเปรมประชากร”  ถือเป็นการขยายผลตั้งแต่ชุมชนคลองลาดพร้าว จนมาถึงคลองเปรมประชากรโดยผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) กรมธนารักษ์ มูลนิธิพุทธรักษา และ Urban Action ในการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองจนถึงปัจจุบันกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจครั้งสำคัญของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง “สิ่งแวดล้อมที่ดี” พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองเปรมประชากร ชุมชนประชาร่วมใจ 1 และ 2 ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ นำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมในแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและพัฒนาชุมชน  ในการรณรงค์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้หน้าบ้านร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นอกจากนี้ เครือซีพียังสนับสนุนชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกพืชผักภายในโรงเรือนเพาะกล้าไม้ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้บริเวณชุมชนกลายเป็นจุดเชื่อมต่อ รถ ราง เรือ กลายเป็นจุดท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลอง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้กับชุมชนและบริเวณใกล้เคียง และบรรเทาผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณชุมชน สร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการพัฒนาอาชีพและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการรวมพลังเหล่าพนักงานซีพีอาสาในกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF บริษัท ซีพีแรม จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPLI) บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด และชุมชน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและโดยรอบชุมชน ได้แก่ ทองอุไร ไทรเกาหลี ราชพฤกษ์ พะยอม ยางนา ชิงชัง ขนุนทองประเสริฐ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง หน่อกล้าวยน้ำหว้า ต้นต้อยติ่งเทศดอกม่วง กระดุมทองเลื้อย ทองนพเก้า ดาวเรือง กวักมรกต เฟิร์นก้างปลา พุดซ้อน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองและรอบชุมชน ตลอดจนนำไปต่อยอดเป็นกล้าพันธุ์ นำมาสร้างรายได้ต่อไป