นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย มอบเงินช่วยเหลือแผ่นดินไหวตุรเคีย

ประชาสัมพันธ์

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการบริหาร ส่งมอบความช่วยเหลือแผ่นดินไหวในตุรเคียและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย จำนวน 200,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายระพี  สุขยางค์  อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย นายนภดล รมยะรูป  อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และ น.ส.ภัทราวรรณ  สุขคันธรักษ์  ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ที่สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้