โครงการขอบคุณสื่อมวลชน มทร.รัตนโกสินทร์ 2566

ประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน มทร.รัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนข่าวสารของทางมหาวิทยาลัย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอันเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงบทบาทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นอันดี ต่อมหาวิทยาลัย สำหรับในช่วงบ่ายได้พาสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการบริการวิชาการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยมี ดร.ฟ้าใส  สามารถ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ จากนั้นในช่วงกลางคืนเป็นงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ณ ร้านหอมป้อมหอมเป (Hom Pom Hom Pae Cafe & Restaurant)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

163671
163672
163673