เอส แอนด์ พี เฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2023…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ปีที่ 19”

ประชาสัมพันธ์

เอส แอนด์ พี เฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 50

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2023…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 โดยได้ขนกองทัพเค้กแสนอร่อย จำนวน 545 ปอนด์ เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มสู่สังคม ไปยังผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จำนวน 3,775 คน จากมูลนิธิต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวม 22 แห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันแห่งความรัก เมื่อเร็วๆนี้

คุณมณีสุดา ​ ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้ เอส แอนด์ พี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เรายังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักปฏิบัติ ‘คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนไปพร้อมๆ กับสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ S&P Cake A Wish Make A Wishเค้กนี้ด้วยรักตลอดไป จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 โดยบริษัทฯ ตั้งใจจัดทำเค้กขนาดใหญ่พิเศษ นำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตามมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม และส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กัน รวมไปถึงทุกคนจะได้อิ่มเอมไปกับเค้กที่สด อร่อย และมีคุณภาพจากเอส แอนด์ พี”

สำหรับโครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish 2023…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป นับเป็นปีที่ 19 ของโครงการฯ เราได้นำเค้กขนาดใหญ่พิเศษ จำนวนรวม 545 ปอนด์ ไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ และโรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 22 แห่ง ได้แก่

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์เด็กพิเศษ ชุมชนคลองเตย) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ (คลองเตย) มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่)
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านพระพร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

1168757 - Copy
1168754

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (บ้านราชาวดี หญิง-ชาย) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค1-2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ซึ่งในแต่ละปีเราจะหมุนเวียนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งมอบเค้กแห่งความสุขนี้ไปสู่ผู้รับได้อย่างทั่วถึง

เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และความปราถนาดีไปยังผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่สังคม และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป…