แม็คโคร เดินหน้า ห้างค้าส่งรักษ์สิ่งแวดล้อม ลุยโครงการลดขยะฝังกลบทุกมิติ

ประชาสัมพันธ์

แม็คโคร

รู้หรือไม่!  ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า และสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8% ซึ่งในประเทศไทยมีตัวเลขที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะกว่า 60% ของขยะมาจากขยะอาหาร ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารหรืออาหารเหลือทิ้งจากการบริโภค และอาหารส่วนเกิน (ข้อมูลจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

“แม็คโคร” ผู้นำธุรกิจค้าส่งที่มีพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น และให้ความสำคัญกับการลดขยะฝังกลบ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือ การนำขยะอาหารกลุ่มผักผลไม้ มาทำเป็น น้ำหมักชีวภาพ (EM)  หนึ่งในผลิตผลจากโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นการนำขยะอาหาร (Food Waste) จากทุกสาขาทั่วประเทศ มาคัดแยกและนำไปทำให้เกิดประโยชน์

โดยในปี 2566 นี้คาดว่า จะสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำ EM ได้ประมาณ 1 ล้านลิตร จาก150 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้า หรือหน่วยงานที่สนใจ นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย  และทำความสะอาดบริเวณแวดล้อม

ล่าสุด แม็คโคร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ กับ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบน้ำหมักชีวภาพ จาก 33 สาขาของแม็คโคร ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมถังดักไขมัน จำนวน 5 เครื่อง โดยมี นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กร  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานแม็คโครสาขาลาดพร้าว เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเทน้ำหมักชีวภาพในคลองแสนแสบ เพื่อบำบัดน้ำเสียและสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

1014301
1014302
1014304