โรงเรียนวัดท้ายโนต และ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ จากนครศรีธรรมราช ชนะเลิศการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565

ประชาสัมพันธ์

ประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565

โรงเรียนวัดท้ายโนต และ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ จากนครศรีธรรมราช ชนะเลิศการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 คว้าถ้วยพระราชทาน พร้อมทุนการศึกษากว่า 685,000 บาท

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2566มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ (แถวหลัง กลาง) กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) และ กลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการศึกษา (แถวหลัง ที่ 2 จากซ้าย) มอบรางวัลการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 หัวข้อ ‘ร่วมใจปลูกความดี ปลูกคุณธรรม นำไทยพ้นภัยคอร์รัปชัน’ ที่สร้างสรรค์จากการแสดงตามแบบแผนขนบธรรมเนียม ผ่านการใช้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ มาพัฒนาต่อยอดเป็นศิลปะร่วมสมัย สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่าย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลได้แก่

ระดับประถมศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ช้าน้อง น้องอย่าช้า จาก โรงเรียนวัดท้ายโนต จ.นครศรีธรรมราช

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ชาติภูพนาลัยต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี

จ.เชียงราย รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี รับถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวะศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน หนังตะลุงคน “มาเด้ มาต่อต้านทุจริต” จาก โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์

จ.นครศรีธรรมราช รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 50,000 บาท

4
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน ไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ จาก วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง

รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 30,000 บาท

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงาน เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนแจ้งวิทยา

จ.สงขลา รับถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท

  • รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ ผลงาน สืบสาน วิถีไทย ต้านภัยทุจริต จาก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และทุนการศึกษา 20,000 บาท

การประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ปี 2565 นี้ มีผู้ส่งผลงานการแสดงเข้าประกวดจำนวน 85 ผลงาน 83 สถาบันการศึกษา 41 จังหวัดทั่วประเทศ และผลงานที่เข้ารอบ 12 ทีมสุดท้ายจะได้รับการนำไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือฯ

ผู้สนใจติดตามชมเทปบันทึกภาพการประกวด ‘ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์’ ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ระบบ HD ช่อง 111 ระบบ SD ช่อง 37 นอกจากนี้ ยังจัดทำสปอตสรุปผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศเพื่อเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนไทย โดยจะนำออกอากาศทางช่องรายการต่าง ๆ ของทรูวิชันส์ทั้ง 17 ช่องอีกด้วย

6