มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2562-2564

ประชาสัมพันธ์

มทร.รัตนโกสินทร์ ฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2562 -2564 พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย ประธานชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ดร.สุขุม มีพันแสน เจ้าของอมตลันตา รีสอร์ท ร่วมแสดงความยินดีและร่วมมอบของที่ระลึกแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมอมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

602885
602877
602879
602881
602884