ดีป้า เปิดตัวโครงการ CONNEXION มุ่งสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ – อินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ

ประชาสัมพันธ์

ดีป้า เปิดตัวโครงการ CONNEXION มุ่งสร้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ – อินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ พร้อมต่อยอดแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทย

2 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพมหานครกระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัว
โครงการ CONNEXION มุ่งยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาทักษะชุดใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลอย่าง ดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจแล้ววันนี้

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ CONNEXION หนึ่งในโครงการสำคัญประจำปี 2566 ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” พร้อมระบุว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ โดยช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และคนไทยถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคธุรกิจ ในทางกลับกัน หากประเทศไทยสามารถพลิกบทบาทจากการเป็นเพียงผู้สนับสนุนมาสู่การสร้างประโยชน์ รายได้ และความมั่นคง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นของคนไทย ย่อมเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงได้ดำเนินโครงการ CONNEXION โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาทักษะชุดใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ประชาชนไทย โดยเฉพาะผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัลที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทยอย่าง ดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ และดิจิทัลอินฟลูเอนเซอร์

โครงการ CONNEXION แบ่งเป็น แพลตฟอร์ม CONNEXION (www.depa.connexion.com) ที่จะมีจัดอบรม 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร Digital Content Creator และหลักสูตร Digital Influencer โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามความเข้มข้นของเนื้อหา โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะเปิดรับผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 25,000 ราย ซึ่งทั้งหมดจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวง และผลักดันให้เกิดการรีวิว หรือการสร้าง Storytelling ให้กับสินค้าไม่น้อยกว่า 200,000 รายการ โดยจะมีการจัดโรดโชว์ใน 6 ภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ที่สนใจ และเข้ารับการยกระดับในหลักสูตรต่าง ๆ ส่วนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์และ มีผลงานที่น่าสนใจจะมีโอกาสเข้าสู่ขั้นตอนการจัดแสดงในโครงการ ซึ่งผลงานที่น่าสนใจจะได้รับโอกาส Pitching กับคณะกรรมการ เพื่อต่อยอดและสร้างโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า
6

อีกหนึ่งส่วนคือ Etailligence แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซแห่งแรกของไทย โดย ดีป้า และพันธมิตรอย่าง บริษัท อีเทลลิเจนซ์ จำกัด ร่วมพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการในประเทศกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในตลาด ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ค้าออนไลน์สัญชาติไทย และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บ อาทิชื่อสินค้า ยี่ห้อ คำอธิบายสินค้า หมวดสินค้าใหญ่ ราคาซื้อต่อหน่วย จำนวนที่ซื้อ ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ในรูปแบบแดชบอร์ดที่มีการวิเคราะห์ภาพรวมของร้านค้า
โดยสามารถกรองหมวดหมู่ของสินค้าที่สนใจ แนวโน้มของสินค้าที่ได้รับความสนใจ วิเคราะห์ภาพรวมของตลาด เพื่อให้เห็นช่องว่างของตลาด และติดตามความนิยมของสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจได้

ทั้งนี้ ดีป้า ยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จำกัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทย

ภายในงานเปิดตัวโครงการ CONNEXION ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
ดีป้า และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึง ดีป้า และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกทั้งมีการให้ความรู้จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ
นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย คุณโปแปง อุดมพัฒน์วรโชติ TikToker ในชื่อ Jessicaqueennnn คุณอภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ จากเพจ Eatguide โดยมี คุณสุวิตา จรัญวงศ์ CEO เทลสกอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดของโครงการ CONNEXION ได้ใน 3 ช่องทางคือ

  • Website :  www.depaconnexion.com
  • Facebook : depaCONNEXION
  • LINE OA : @depaconnexion