C ซิงค์ แบรนด์อีทเวลล์เฮิร์บได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2565

ประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหารบริษัท อีทเวลล์ จำกัด ผู้ผลิตเม็ดอมสารสกัดกระชายขาว C ซิงค์ แบรนด์อีทเวลล์เฮิร์บได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2565 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ

473769