มูลนิธิ วีวี แชร์ ลงนามความร่วมมือจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำอาหารส่วนเกินจากวงจรธุรกิจอาหารส่งต่อแก่กลุ่มผู้เปราะบางที่ขาดแคลนอาหาร ใน 4 เขตนำร่อง

ประชาสัมพันธ์

นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ วีวี แชร์ (VV Share Foundation) (ที่ 4 จากซ้าย) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ระบบส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร(กทม.) โดยนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) ซึ่งมูลนิธิวีวี แชร์ จะดำเนินการเป็นตัวกลางเพื่อนำอาหารส่วนเกินจากวงจรธุรกิจอาหารไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่นำร่อง 4 เขต ประกอบด้วย เขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตประเวศ และเขตคลองเตย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “สร้างความสมดุลในสังคม แบ่งปันให้กันด้วยความรัก” ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยอยู่ด้วยกันอย่างรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน สู่การใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า