FOODSCLASSIC ปันน้ำใจ บริจาคของใช้จำเป็นแก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ฟู้ดส์ คลาสสิค จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่าย วัตถุดิบประกอบอาหารแช่แข็ง นำเข้าสินค้าคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสินค้า นำโดย นางสาวเคโกะ ยามาดะ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวสุมณฑา ทองเอิบ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุน พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคของใช้จำเป็นและเวชภัณฑ์แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ โดยมีนางสาววิฬามาตย์ เมธาพิสุทธิ ครูผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน รับมอบ