แม็คโคร ขานรับนโยบาย กรุงเทพมหานคร ชูกระเช้าปีใหม่ได้มาตรฐาน ตอกย้ำความมั่นใจผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์

แม็คโคร

แม็คโคร ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามหลักปฏิบัติ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค ล่าสุด นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเข้ม ณ แม็คโคร สาขาสาทร

 นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่  ถือว่าเป็นช่วงที่กระเช้าของขวัญเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นจำนวนมาก แม็คโครในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่ง ที่มีกระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบจำหน่าย และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่สำคัญของไทย  จึงให้ความสำคัญกับการคัดสรรสินค้าคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เรายึดมั่นมาตลอด 33 ปีของการดำเนินธุรกิจ  โดยเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพสินค้าของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  ซึ่งให้ความร่วมมือกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่อย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับ แนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่แต่ละประเภทของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  1. กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยมีข้อความชัดเจน อ่านง่าย มีชื่อ ประเภท หรือชนิดและจำนวนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ มีฉลากอาหารถูกต้อง มี อย.รับรอง กำหนดวันหมดอายุหลังวันที่ 31 พ.ค. 2566 และแสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผู้บริโภคสามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 บนกระเช้าของขวัญ
  2. กระเช้าของขวัญประเภทผัก/ผลไม้ที่จัดไว้แล้ว ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยมีข้อความชัดเจน อ่านง่าย มีชื่อ ประเภท หรือชนิดและจำนวนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดี สด ใหม่ ตั้งกระเช้ารอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน แสดงวัน/เดือน/ปี ที่ผู้บริโภคสามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานประกอบการ
  3. กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยมีข้อความชัดเจน อ่านง่าย มีชื่อ ประเภท หรือชนิดและจำนวนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ แสดงวัน/เดือน/ปีหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน บริเวณที่จำหน่ายต้องจัดทำป้ายข้อความ “ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น”
  4. กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆ เช่น กระเช้าสุขภาพ กระเช้าขนมไทย หรือกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยมีข้อความชัดเจน อ่านง่าย มีชื่อ ประเภท หรือชนิดและจำนวนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ แสดงวัน/เดือน/ปีหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ต้องแสดงสัญลักษณ์ของห้าง หรือสถานประกอบการ หรือผู้ผลิต หรือผู้บรรจุบนกระเช้าของขวัญ
  5. กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือแสดงกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย ต้องไม่จัดทำใบปลิว / รายการ / โบรชัวร์ / ใบแนะนำสินค้าหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการสื่อการตลาดกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะจำหน่ายได้ในกรณีที่มีผู้ซื้อเลือกสินค้ามาให้พนักงานบรรจุในกระเช้าเท่านั้น
982057

ทั้งนี้แม็คโคร ได้จัดแคมเปญ “ส่งต่อความสุข เพื่อชีวิตดีดี รับปีใหม่” ด้วยการขนทัพกระเช้าของขวัญมากมายหลายรูปแบบและสินค้าต่างๆ รวมมากกว่า 1,500 รายการ มาจัดรายการพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2566 ที่แม็คโครทุกสาขา และแม็คโครแอปพลิเคชั่น