เหล่าคนดัง Celebrities แถวหน้าเมืองไทยร่วมกันแสดงพลังรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี