ตุ้ย-ธีรภัทร์ สัจจกุล ร่วมเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ ยุุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมแ