แม็คโคร หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์

แม็คโคร หนุนสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชวนอุดหนุน “กระเช้าปีใหม่จากกระจูด” เพื่อรายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบาง

ในช่วงปลายปีที่ผู้คนต่างมองหากระเช้าสวยๆ นำไปใส่ผักผลไม้ หรือสิ่งของแทนใจในช่วงเทศกาลปีใหม่  ตัวเลือกอย่าง กระเช้า ตะกร้าที่สานจากกระจูด วัสดุพื้นถิ่นจากภาคใต้ กลายเป็นที่สนใจ ด้วยเป็นงานฝีมือ มีความละเอียด สะท้อนความใส่ใจในการเลือกสรร ที่ให้ความสำคัญกับวัสดุธรรมชาติ

แต่สำหรับ กระเช้า ตะกร้ากระจูด ที่วางขายใน “แม็คโคร”  มีความพิเศษและน่าสนใจ ด้วยเพราะผลงานเหล่านั้นมาจากฝีมือของ คนพิการใน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ได้รับการพัฒนาผลงานและทักษะอาชีพให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จน  “แม็คโคร” เพิ่มการรับซื้อมากขึ้น จากที่ผลิตหลักร้อยใบเมื่อปีที่แล้วเพื่อวางจำหน่ายใน 20 สาขา ปัจจุบันสมาชิกในศูนย์ ต่างขยันขันแข็ง แสดงฝีไม้ลายมือจักสานเต็มที่ เพื่อผลิตผลงานกว่า 3,000 ใบ เพื่อไปวางจำหน่ายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ

“นางศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่าง แม็คโคร และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผ่านโครงการ ‘แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ’ โดยให้สนับสนุนช่องทางจำหน่าย พัฒนามาตรฐานการผลิต แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการตลาด เพื่อให้เกิดการผลิตที่ตรงความต้องการ กลายเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยกระเช้าและตะกร้ากระจูดเหล่านี้จะวางจำหน่ายในช่วงนี้เป็นต้นไป รองรับเทศกาลส่งมอบของขวัญในช่วงปีใหม่ สมาชิกในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทุ่มเทสุดฝีมือเพื่อรังสรรค์ ผลิตภัณฑ์กระเช้า ตะกร้ากระจูด ให้แตกต่าง ทั้งในด้านรูปทรงของตะกร้า และกระเช้า ที่มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก และยังได้นำ ผ้าปาเต๊ะ ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ มาตัดเย็บ ประดิษฐ์ ตกแต่ง เพิ่มความสวยงามโดดเด่น เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยมีทีมงานแม็คโครช่วยแนะนำสนับสนุน

ด้าน “วาสนา พุมมา” และ “ฐิตา สำเภารอด” สมาชิกศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า   …ดีใจและภูมิใจมาก ที่ผลงานการสานกระเช้า ตะกร้าได้ถูกนำไปขาย ทำให้มีอาชีพและรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวและตนเอง…

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านการสนับสนุนผลงาน กระเช้า ตะกร้าจักสานจากกระจูด ในช่วงส่งมอบความสุขรับปีใหม่ ได้ที่ แม็คโคร ทุกสาขา และเฟรชแอทแม็คโคร

963877