มทร. รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงาน Miss Universe Gala Dinner

ประชาสัมพันธ์

มทร. รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงาน Miss Universe Gala Dinner โดยคำเชิญของ ดร. จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทเจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย กรุ๊ป และเจ้าขององค์กร นางงามจักรวาล (Miss Universe Organization’s) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ รศ.ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี , ดร. ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ องค์กรนางงามจักรวาล ในโอกาสที่ ดร.จักรพงษ์ (คุณแอน) เข้าซื้อ MUO จากกลุ่ม Endeavor ทำให้ MUO เป็นองค์กรของชาวไทย และบริษัทเจเคเอ็นเป็นบริษัทระดับโลก

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์ #RMUTR