โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “เทศน์มหาชาติ”

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน "เทศน์มหาชาติ" 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แสดงธรรมโดย พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และคณะสงฆ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6.30-18.00 น. ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

และขอเชิญร่วมทำบุญโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อ พัฒนาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-458872-7