มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษา 1.2 ล้านบาท สร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์
อ.ดร. สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง)

มิตซูบิชิ มอบทุนการศึกษา

ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องความรับผิดชอบต่อสังคม มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เชื่อว่า การศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาไทยโดยให้การสนับสนุนการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2536 โดยเป็นกิจกรรมแรกนับตั้งแต่มีการเริ่มการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยในปี 2565 นี้ทางมูลนิธิได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งหมด 1,200,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนทั้งหมด 20 คน จาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกริช ทองนาค กรรมการ และ นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2565 ให้แก่ นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4  มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเป็นบันไดอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย กล่าวว่า “ในมุมมองระยะยาว เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิฯ มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาไทยมาโดยตลอด โดยมีแนวคิด ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) นั้นเป็นสิ่งที่มูลนิธิฯ ตระหนัก และมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายนี้มาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ส่งมอบไม่ใช่เพียงการสนับสนุนทางการเงิน แต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการสรรค์สร้างสังคมที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยให้เกิดการสานต่อไปในอนาคต”

บริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนการศึกษานิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์, กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom), โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project), โครงการประทีปเด็กไทย เพื่อช่วยสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ และกิจกรรมห้องเรียนสมาธิ (Meditation Classroom) อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเพื่อสร้าง “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กลาง)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่