“รามาฯ เปิดร้าน Rama Health Shop สาขาที่สอง”

ประชาสัมพันธ์

Rama Health Shop

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพิธีเปิดร้าน Rama Health Shop สาขาที่สอง ในการสนับสนุนโดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้อุปถัมภ์การจัดสร้าง Rama Health Shop สาขาที่สอง ซึ่งมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งร้าน Rama Health Shop สาขาที่สอง จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทั้ง Brand ภายในของโรงพยาบาลรามาธิบดี และ Brand จากภายนอก ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ ทั้ง ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ทางด้านผิวหนัง ผ่านการคัดเลือกและคัดสรรให้เหมาะสมจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ ร้าน Rama Health Shop สาขาที่สองเปิดให้บริการแล้วที่ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

S__38633524