ไทยพาณิชย์ ร่วมกับศศินทร์ จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับทีมชนะเลิศ SCBFLC 2020

ประชาสัมพันธ์

นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค (Professor Ian Fenwick, Ph.D) ผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ร่วมแสดงความยินดีกับทีม MR Squared จากมหาวิทยาลัย Indian Institute of Management Kozhikode ประเทศอินเดีย ทีมชนะเลิศในโครงการ SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) 2020 การแข่งขันกรณีศึกษาทางธุรกิจสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้การแข่งขันได้จัดขึ้นในปี 2020 ในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและความสะดวกในการนำเสนอผลงานจากต่างประเทศ ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ได้คลี่คลายลงอยู่ในระดับที่สามารถดูแลความปลอดภัยได้ตามมาตรการ ธนาคารไทยพาณิชย์และศศินทร์ จึงได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าวขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย