แถลงข่าว Mrs. Tourism 2022

ประชาสัมพันธ์

อภิปภา จันทร์แก้ว เจ้าของตำแหน่ง Mrs. Tourism Queen Mother 2019  จัดงานแถลงข่าวการประกวด “Mrs.Tourism 2022” ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด  ณ ห้องมณเฑียรทิพย์  โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้สนับสนุนการประกวดครั้งสำคัญนี้ ได้แก่เยาวเรศ ชินวัตร มณเฑียร ตันตกิตติ์  ภูวนิดา เตชะธนสมบัติ  ณัฐรัตน์ แก้วระวัง  เอิรธ์ สายสว่าง และ  อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ Mrs. Tourism Thailand 2022 ร่วมแถลงข่าวด้วย ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565 นี้