เป็นฝั่งเป็นฝา

ประชาสัมพันธ์

เป็นฝั่งเป็นฝา มณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผู้อำนวยการ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคลสมรสระหว่าง คงณัฐ วรทรัพท์ไพศาล กับ ศุทรา เตชะพงศ์วรชัย บุตรีของ  ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย -กันยาลักษณ์ เตชะพงศ์วรชัย โดยมี  ศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล และ นพ.สมชาย คุปต์นิรัติศัยกุล มาร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม   โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ