เครือซีพีส่งมอบน้ำใจจากคนไทยที่บริจาคเงินช่วยเหลือช้างผ่านโครงการคนไทยรักช้าง ให้แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทย

ประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โควิด-19 ยังสร้างผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงช้างบ้าน หรือช้างเลี้ยง เพราะช้างและควาญช้างตามปางช้างทั่วประเทศต้องประสบปัญหาขาดรายได้ที่เคยได้รับจากนักท่องเที่ยว ทำให้ช้างเลี้ยงกว่า 3,000 เชือกขาดแคลนอาหาร รายได้จากนักท่องเที่ยวขาดหายไป ปางช้างส่วนใหญ่ปิดตัวลงชั่วคราว ช้างเลี้ยงเป็นจำนวนมากตกงานและเคลื่อนย้ายออกจากปางเพื่อกลับถิ่นฐาน เพื่อช่วยเหลือช้างและควาญช้าง โครงการ ‘คนไทยรักช้าง’ จึงเกิดขึ้นด้วยการร่วมด้วยช่วยกันจากน้ำใจคนไทย รวมถึงองค์กรภาคเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของช้างและควาญช้าง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู  และนายฤทธิชัย ภูมิอมร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บกภาคเหนือเป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคที่ได้จากประชาชนและลูกค้า จำนวน 2,798,000 บาท ให้สมาคมสหพันธ์ช้างไทย  นำไปช่วยเหลือควาญและช้างผ่าน โครงการ ‘คนไทยรักช้าง’  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและสุขภาพของช้างเลี้ยง จำนวน 223 ปางทั่วประเทศ ด้วยการรณรงค์ให้คนไทยจากทุกภาคส่วนร่วมกันแบ่งปันน้ำใจให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 โดยที่ผ่านมาซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารช้างเอราวัณไปแล้วกว่า 60,000 กิโลกรัม เป็นมูลค่า 600,000 บาท มอบให้แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทย เพื่อนำไปเป็นอาหารเสริมให้ช้างมีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้กลุ่มทรูยังติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะทรู 5G ในระบบสื่อสารของรถกู้ภัยช้างประกอบไปด้วยเพื่อการอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายที่เร็ว และระบบกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือช้างบาดเจ็บและป่วย และสามารถเฝ้าดูอาการของช้างระหว่างที่ทำการขนย้าย ทำให้สัตว์แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการได้ทันที พร้อมเปิดช่องทางรับบริจาคจากประชาชนผ่านทรูมันนี่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ ทรูยู  โดยในปีที่ผ่านมา ได้รับเงินบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น 2,798,000 บาท เพื่อนำไปดูแลช้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในปี 2565 อีกด้วย

เพราะช้าง คือสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชของชาติ เป็นสัตว์ประจำชาติ และยังเป็นส่วนสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเมืองไทย  สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์ป่าต่าง ๆ มากมาย เราจึงควรร่วมกันปกป้องช้าง และถิ่นที่อยู่อาศัยของช้าง รวมไปถึงการเชื่อมโยงช้างให้เข้ากับวิถีชุมชนที่รายล้อมอยู่รอบป่า ให้คนในชุมชนที่มีเขตติดต่อกับผืนป่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับช้างได้ต่อไปในอนาคตด้วย

#ซีพีร้อยเรียงความดี #เครือเจริญโภคภัณฑ์ #คนไทยรักช้าง #ทรู5G #truetogether  #โควิด #covid-19