แม็คโคร ตอกย้ำผู้นำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ จับมือ กทม. รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดรักษ์โลก รวมพลังลดปัญหาขยะ

ประชาสัมพันธ์

แม็คโคร เดินเกมรุกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปลุกกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ในงาน “ถนนคนเดินแปลงนาม : ถนนสายอาหารและวัฒนธรรมจีนเก่าแก่” เขตสัมพันธวงศ์ ตั้งเป้าลดปริมาณ มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนสมดุลภายใน 2030

งานนี้ นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ และคณะ ร่วมกันแจกบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ไม่ว่าจะเป็น จานชาม ถ้วยกระดาษ หลอดกระดาษ ถุงขยะรีไซเคิล ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร      สตรีทฟู้ดตลอดถนนแปลงนามจนถึงถนนเยาวราช

ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ให้เป็นหนึ่งในเมืองสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก World top 10 cities for street food แต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงคนไทยเข้ามาชิมอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่ง แม็คโคร และกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายตรงกันในการยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยให้เป็นอาหารปลอดภัยต่อการบริโภค และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการรณรงค์ให้ร้านอาหารสตรีทฟู้ดหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสตรีทฟู้ดของไทยให้เป็นที่ยอมรับ ที่สำคัญช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายได้ยาก ลดการสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเมือง

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ที่แม็คโครประสบความสำเร็จในการหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ จนช่วยลดปริมาณขยะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ถึง 107 ล้านชิ้น ซึ่งเทียบเท่ากับการที่เราช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำนวน 233,791 ต้น  ล่าสุดร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้  ในการเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดินแปลงนาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมถนนคนเดินพื้นที่ 10 ย่านนำร่องอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่าน ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

การรวมพลังลดปัญหาขยะในครั้งนี้ ยังได้ความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ เข้าร่วมรณรงค์ด้วย จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (SUNBIO) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (GRACZ) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย (Fest) บริษัท ดนุเดช อุตสาหกรรม (CHAMPION) และ บริษัทคิงส์แพ็ค (HERO)

ปัจจุบันแม็คโครมีผลิตภัณฑ์รักษ์โลกประเภทต่าง ๆ มากกว่า 530 รายการ ถือเป็นศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในแม็คโครมียอดขายเติบโตขึ้นถึง 23%

“แม็คโคร ยังคงเดินหน้าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้อย่างเข้มข้น โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และลูกค้าทุกกลุ่มของแม็คโคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อขยายผลในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ที่จะก้าวสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนสมดุลภายใน 2030” นางศิริพรกล่าวทิ้งท้าย