ต้อนรับสภากาชาดเวียดนาม

ประชาสัมพันธ์

ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย จัดงานเลี้ยงต้อนรับ บุย ถิ หวา ประธานสภากาชาดเวียดนาม หวู่ ถั่น หลู่ รองประธานสภากาชาดเวียดนาม ฮุน ถิ ซวน ลัม รองประธานสภากาชาดเวียดนาม และคณะฯ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และมณเฑียร ตันตกิตติ์ กรรมการผู้อำนวยการโรงแรมฯ มาร่วมงานด้วย ณ ห้องอาหารเรือนต้น โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ