แม็คโคร ชูสูตรสำเร็จ ในงานตลาดนัดโชห่วย # 12 เสริมแกร่งร้านค้าปลีกชุมชนยุคดิจิทัล ช่วยโชห่วยไทยฝ่าวิกฤต

ประชาสัมพันธ์

เสริมแกร่งร้านค้าปลีกชุมชนยุคดิจิทัล ช่วยโชห่วยไทยฝ่าวิกฤต

แม็คโคร  จัดงานใหญ่ “งานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๒”  เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยสู้วิกฤตต้นทุนพุ่ง  ชูแนวคิด “สูตรสำเร็จ โชห่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” แนะแนวทาง ‘อยู่รอด อยู่รุ่ง’ ด้วย 3 สูตรสำเร็จ ยกระดับร้านค้าชุมชนให้เติบโตได้ในทุกสถานการณ์  นำสารพัดองค์ความรู้เท่าทันยุคดิจิทัล ต่อยอดธุรกิจปลุกพลังร้านค้าคนตัวเล็กให้ยืนหยัดคู่สังคมไทย

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ปัจจุบันร้านค้าปลีกขนาดเล็กหรือโชห่วย ยังเป็นธุรกิจฐานรากที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีจำนวนส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจค้าปลีกมากที่สุด ที่สำคัญเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้า มีอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ที่มีพันธกิจส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจค้าปลีกรายย่อยให้เติบโต ผ่านโครงการมิตรแท้โชห่วยที่ริเริ่มมากว่า 16 ปี จึงได้จัดงานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 12 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายนนี้ ภายใต้แนวคิด “สูตรสำเร็จ โชห่วยไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”  เพื่อยกระดับโชห่วยไทยให้เข้มแข็ง พร้อมผ่านทุกวิกฤตการณ์ไปได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน 

“16 ปีที่แม็คโคร ทำโครงการมิตรแท้โชห่วยมา ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อยหรือ โชห่วยอย่างลึกซึ้ง จากเดิมที่นำเสนอเคล็ดลับ ‘8 ความรู้พื้นฐานและหัวใจความสำเร็จ’ ที่เจ้าของกิจการต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็น  ทำเลที่ตั้ง-ความแตกต่าง-สต็อกสินค้า-การเลือกสินค้า-ส่งเสริมการขาย-ราคาและกำไร-ผังร้านและจัดเรียง-การแต่งร้าน ปัจจุบันแม็คโคร พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากความสำเร็จของสมาชิกมิตรแท้โชห่วย  ผสานกับการนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เป็นสูตรสำเร็จเพื่อให้ร้านค้านำไปปรับใช้ได้ง่ายขึ้น เรียกว่า เป็น 3 แนวทางของการพัฒนาขีดความสามารถ โดยยังยึดแกนสำคัญคือ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เอาไว้”

864790

สำหรับ 3 สูตรสำเร็จ ให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีโอกาสแข่งขันได้ ประกอบด้วย  

  • สูตรสำเร็จสมาร์ทโชห่วย จากโชห่วยร้านเดิม เพิ่มเติมไอเดียเสริมรายได้ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ อาทิ ระบบ POS ช่วยเรื่องบริหารจัดการ  สต๊อกสินค้าภายในร้าน เครื่องหยอดเหรียญที่ทำเงินได้แม้ช่วงเวลาที่ร้านปิด เช่น เครื่องกดกาแฟ  เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 
  • สูตรสำเร็จมิตรแท้ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา เพิ่มศักยภาพร้านโชห่วยในรูปแบบพันธมิตรทางการค้า ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 1.องค์ความรู้บริหารจัดการที่รวบรวมจากความสำเร็จของสมาชิกมิตรแท้โชห่วย 2.เพิ่มสินค้าและบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของร้านและลูกค้าในชุมชน อาทิ ครัวชุมชน คาเฟ่ชุมชน(ตู้กาแฟอัตโนมัติ) 3.นำเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการร้านอัจฉริยะ POS มายกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ
  • สูตรสำเร็จแบบบัดดี้มาร์ท ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ในลักษณะหุ้นส่วนทางการค้า เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร ให้ร้านค้าเติบโตคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ยกระดับโชห่วยด้วยสุดยอดระบบการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในชุมชนอย่างตรงจุด

ปัจจุบัน คนทำธุรกิจโชห่วยมากกว่า 406,200 ราย(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก  ตลาดออนไลน์ที่เข้ามาในทุกจังหวะชีวิต ไม่นับปัญหาเดิมๆ อย่างการขาดคนรุ่นใหม่สืบทอดกิจการ ขาดความรู้ด้านการจัดการ การจะเป็นโชห่วยที่อยู่รอดและอยู่รุ่งได้อย่างยั่งยืนได้ จึงต้อง “ปรับตัว” 

“แม็คโคร ยังทำงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการโชห่วยอย่างต่อเนื่อง  โดยเป้าหมายของเราคือ การเป็นคู่ค้าที่อยู่เคียงข้างโชห่วยไทย  ธุรกิจเล็กๆ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโต สร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนไทยในทุกชุมชนอย่างยั่งยืน” นางศิริพร กล่าว