ร้านอินทนิลเปิดให้บริการ Buzz Privilege Free Wifi

ประชาสัมพันธ์

นายสมชัย เตชะวณิช (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมยศ ธนพิรุณธร (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พล.อ พิศาล วัฒนวงศ์คีรี (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษา NT Ibuzz และนายเสรี อนุพันธนันท์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด พร้อมผู้บริหารของทั้งสี่ฝ่าย ร่วมกันเปิด Buzz Privilege Free Wifi ที่ร้านอินทนิลเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าผู้มาใช้บริการ โดยมีแผนจะเปิดให้บริการที่ร้านอินทนิลอีกกว่า 650 สาขาทั่วประเทศภายในปีนี้ โดยก่อนหน้านี้บางจากฯ กับ NT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกันในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยตอบโจทย์ธุรกิจของบางจากฯ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจของทั้งสององค์กร

นายเสรี อนุพันธนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด เชิญชวนลูกค้าอินทนิลใช้ Buzz Privilege Free Wifi ที่ร้านอินทนิล ซึ่งจะเปิดบริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้