SUN ร่วมมือ SVT รุกธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานครบวงจรของประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT รุกดำเนินธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ “SUNVENDING”

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า  บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ SUN ได้ร่วมลงนามสัญญาเป็นตัวแทนแฟรนไชส์ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” ร่วมกับ SVT เป็นรายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ มีความพร้อมในการขยายการให้บริการ Vending Machine โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ ด้วยเทรนด์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายแบบ 24 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจ Vending Machine มีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายในเชิงพื้นเมืองและเชิงธรรมชาติ มีมหาวิทยาลัย โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย Vending Machine จึงเป็นธุรกิจสำหรับอนาคตที่เป็นการส่งเสริมธุรกิจของทั้งสองบริษัทฯ ให้มีการพัฒนาเติบโตควบคู่กันไป 

ด้านนางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ผู้นำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) เปิดเผยว่า การร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการใช้จุดแข็งด้านการตลาดจากกลุ่ม SUN ผสานเข้ากับ Technology Vending Machine ของ 

SVT เพื่อสร้างโอกาสขยายการเข้าสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคในวงกว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยเริ่มวางเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงสินค้าภายใต้แบรนด์ “KC” อาทิ ข้าวโพดหวานกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ เป็นต้น คาดการณ์ว่าจะสามารถให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้ประมาณ 500 ตู้ โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่