เครือซีพีเดินหน้าแจกฟรี “ฟ้าทะลายโจร” ต่อเนื่องตามนโยบายประธานอาวุโส ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’

ประชาสัมพันธ์

เมื่อไม่นานมานี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ปฏิบัติการเดินหน้าสนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง ตามเจตนารมย์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ที่ได้ประกาศทำโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี โดยดำเนินการปลูกฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน ในการนี้ นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เป็นผู้แทนเครือฯ มอบฟ้าทะลายโจรให้กับการเคหะแห่งชาติ โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติจะนำไปแจกจ่ายต่อให้กับชุมชนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่โอมิครอนกำลังเริ่มแพร่ระบาด

นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เปิดเผยว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนช่วยแบ่งเบาภารกิจของสังคม ในการดูแลพี่น้องประชาชน และในครั้งนี้ก็เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่เครือซีพีได้มีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ คือกลุ่มประชาชนผู้อยู่อาศัยในโครงการต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติ ผ่านโครงการ “ซีพี ปันปลูก-ฟ้าทะลายโจร” เพื่อส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าให้ประชาชนได้เสริมภูมิคุ้มกัน และเป็นยาสามัญประจำบ้านในยามวิกฤตโควิด สนองตอบความตั้งใจของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ประสงค์ให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือร่วมกันร้อยเรียงความดีช่วยเหลือสังคม ซึ่งได้ปลูกฟ้าทะลายโจรบนที่ดิน 100 ไร่เก็บเกี่ยวและผลิตเพื่อแจกจ่ายฟรีได้ภายใน 100 วัน ในการนี้ได้ยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ และหวังว่า “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จะเป็นสื่อกลางการส่งกำลังใจและความห่วงใยของเครือซีพี ไปสู่ประชาชน”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า “การเคหะแห่งชาติจะนำฟ้าทะลายโจรทั้งหมดในวันนี้ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในความดูแลของการเคหะฯ ที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยมีฝ่ายบริหารงานชุมชน 1-4 และฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) จะนำไปส่งต่อให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทันที ทั้งนี้ขอขอบคุณเครือซีพีมากที่มีห่วงใย ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับคนไทยในวิกฤตโควิดนี้”