ซีแอนด์จี รับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรทำประโยชน์ให้กรุงเทพมหานคร”

ประชาสัมพันธ์

นางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พร้อมรับประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง