เซ็นทริคส์ เปิดบ้านรุกตลาด Data Analytics ต่อยอดธุรกิจยุคดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Sentrics) หนึ่งในสายธุรกิจหลักไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ โดยมร.เยน ชิน กรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) และนางสาวสรินทร เชื้อเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) จัดงาน Sentrics Open House ต่อยอดธุรกิจ Data Analytics ยุคดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มุ่งเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) พร้อมพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People & Efficiency) ตลอดจนให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) และเน้นความโปร่งใสในการทำงาน (Zero Tolerance to Corruption : ZTC) ด้วยการใช้ข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรม ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบตอบโจทย์ตรงใจ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต